TRX

Co je TRX?
Total-body Resistance Exercise (cviky pro zatížení celého t
ěla).
Jedná se o záv
ěsný posilovací systém (suspension training). Skládá se ze dvou pevných délkově nastavitelných popruhů, které jsou zakončené madly pro uchycení rukou či nohou.
TRX suspension trainer je fitness nářadí, kterým procvičíte komplet celé t
ělo.
Cvičení funguje tak, že jedna část t
ěla (ruce nebo nohy) je uchycena do popruhů TRX a druhá část těla je opřena o podložku (zpravidla o zem).

Výhody TRX
Cvičení s TRX rozvíjí t
ělesnou sílu pomocí funkčních pohybů a dynamických poloh.
TRX je vhodné pro každého. Cvičení na TRX je určeno jak pro úplné začátečníky, tak  i elitní sportovce. Cviky lze snadno stup
ňovat. Zátěž upravíte nastavením sklonu a polohy těla.
Přináší maximální výsledky v minimálním čase a pomůže vám vybudovat pevnou a zdravou postavu.
Používáte svou vlastní t
ělesnou hmotnost. TRX umožňuje třírozměrné pohyby, které není možné provádět s jiným fitness nářadím.

TRX buduje silné a stabilní jádro - CORE, které je základem všech efektivních a účinných pohybů lidského t
ěla. Jádro zapojujete při každém cvičení na TRX.
Mezi hlavní partie CORE patří břišní oblast, záda, ABS, hrudník a pánev. Jádro umož
ňuje tělu stabilitu a flexibilitu.
Core - v překladu z angličtiny znamená jádro, centrum, střed.
Stručn
ě řečeno, tak odborně je body core definováno jako bedro - kyčlo - pánevní komplex (LPHC), hrudní páteř a krční páteř. Skládá se asi z 30 svalů (počet se v literatuře různí). Svaly jádra můžeme rozdělit do dvou kategorií.  (http://www.fsps.muni.cz)

V čem je efektivita TRX tréninku?
Redukcí vlastní t
ělesné hmotnosti a gravitace můžete přizpůsobit svou fyzickou zdatnost tak, že své tělo pouze přiblížíte nebo oddálíte od místa zavěšení.
Nemusíte přidávat v
ětší zátěž na fitness stroji, stačí jen změnit polohu chodidel a úhel těla.
To vám umožní provád
ět stále náročný trénink při stejném cviku.
Provedete posilování celého t
ěla.
S jediným kusem nářadí provedete tém
ěř nekonečné množství cviků, díky vysoké variabilitě a možností poloh při cvičení.